God heeft Aliens gemaakt

Buitenaardse wezens zijn verbonden met het christendom.

De eerwaarde Barry Downing beweert zelfs dat vele Bijbelse gebeurtenissen mogelijk met UFO’s of buitenaardse wezens te maken hebben gehad. De heer Downing, emeritus predikant van Northminster Presbyterian Church in Endwell, New York, schreef het boek ‘The Bible and Flying Saucers‘, dat het argument naar voren brengt.

God

En in een nieuwe bijgewerkte versie, “Bijbelse UFO-onthullingen”, blijft hij de theorie onderdrukken dat veel Bijbelse gebeurtenissen, inclusief de Burning Bush, veroorzaakt zouden kunnen zijn door buitenaardse bezoekers. Hij zei: “Ik geloof dat UFO’s Gods manier zijn om tegen onze goddeloze cultuur te zeggen:” Ik ben terug! “En als God terug is, dan is het tijd om te bekeren en blij te zijn dat de wereld leeft onder de paraplu van Gods liefde, met zijn engelen kijkend over ons. “Hij gaat verder met de vraag of de kerk de ogen heeft om te zien, om de kerkdeuren te openen om onze UFO-vreemdelingen te verwelkomen, of zullen we “onbewust” zijn? “Hij voegde eraan toe:” Van mijn oogpunt … wat we hier nu in de lucht hebben, maken deel uit van de goddelijke missie. “De voormalige eerwaarde heeft nog nooit een UFO gezien, maar is ervan overtuigd dat ze echt zijn.
Eeuwen lang zagen mensen God als een opperwezen buiten zichzelf, als een onzichtbare tovenaar die alles geschapen heeft. Niet beseffende dat God heel dichtbij is. Steeds meer komt het besef van God in onszelf.
Al het leven in het universum zijn Goddelijke energie-wezens en samen zijn we de hoogste bewustzijnstrilling, die we onder meer God noemen. De Alfa en de omega. De Goddelijke entiteit die schept via zijn scheppingen. Zo is het menselijk lichaam geschapen door hoge intelligente wezens die eeuwenlang voor Goden werden aangezien. 

traanvormige UFO

Hij zei: “Ik geloof door” geloof “, op dezelfde manier als ik geloof in de opstanding van Jezus door geloof. Ik geloof de verslagen.” Behalve dat, ik kan getuigen ondervragen, wat zelfs beter is dan in het geval van de opstanding. “Zijn neef er een heeft gezien – een traanvormige ufo die nachts langzaam over haar huis vloog.” Hij zei dat er geen geluid was. “Hij voegde eraan toe:” Ze zei dat het zoveel licht uitstraalde dat hoewel het donker was, ze wel een krant had kunnen lezen. ‘Meneer Downing denkt zelfs dat een UFO het’ vuur ‘zou hebben veroorzaakt dat ooit de brandende struik voor Mozes heeft verteerd? Hij zei: “Voor mij is het niet verbazingwekkend dat we een brandende struik hadden,.. maar wel een pratende bos…
 Ik geloof dat UFO’s Gods manier zijn om tegen onze goddeloze cultuur te zeggen: ‘Ik ben terug!’ En als God terug is, is het tijd om te bekeren en blij te zijn dat de wereld leeft onder de paraplu van Gods liefde, met zijn engelen die overkijken ons. Barry Downing 
“Een stem kwam naar Mozes vanuit de struik.” ​​

Omkering

Kerkmensen hebben moeite met wat ik aan het doen ben. Mensen die UFO’s hebben gezien, hebben geen probleem. “Het vertegenwoordigt een omkering van het oude verhaal van Galileo en de katholieke kerk. ‘Omdat in dat verhaal de kerkelijke autoriteiten een wetenschapper in de maling namen. Wat we hier hebben, zijn wetenschappers die de religieuze verhalen onderdrukken.

Mr. Downing heeft veel kritieken binnen het christendom, maar hij is bij lange na niet de eerste die een theorie over buitenaardse wezens heeft die de aarde voor duizenden jaren al bezoeken“.


Veel ufologen beweren beelden te hebben gevonden die lijken op vliegende schotels in religieuze werken. En de Ancient Aliens-theorie beweert dat gevorderde bezoekers uit de ruimte duizenden jaren geleden naar beneden kwamen om te helpen bij het bouwen van monumenten zoals de piramides van Gizeh.

De Bijbel anders geïnterpreteerd

De mens wil eigenlijk alleen maar liefde hebben, en als de mens geen liefde kan krijgen dan neemt men vaak genoegen met macht. Wat de Bijbel probeert te vertellen kan nooit als waarheid worden gevoeld als de macht toeneemt. Degene met de werkelijke macht zijn die mensen die kennis hebben maar het niet laten zien.

Macht

Als de kerk haar macht had willen bewaren dat had ze die niet moeten laten zien, dat is beschaving. Religie is zijn macht op de mens steeds meer aan het verliezen, mede door hun eigen kleingeestigheid.

Steeds meer mensen accepteren de antwoorden op levensvragen niet meer. De standaard zinnen uit de Bijbel zoals “Het is Gods wil” “Het staat zo in de Bijbel”. Als antwoorden alleen maar standaard ingestudeerde zinnen zijn zonder “inhoud” dan houden ze nooit stand omdat de waarheid groter en vooral duidelijker is. Daarom zoeken veel mensen hun heil nu in spiritualiteit, het zoeken van God in jezelf. ( niet te verwarren met spiritisme, waar de Bijbel juist tegen waarschuwde). 

Misbruik

Al eeuwen, en nog steeds worden religies misbruikt als excuses om slechte/negatieve gedachten en daden te verantwoorden. Er zijn zoveel religies met vele verschillende geloven want ieder heeft zijn eigen wetten erbij verzonnen om mensen in hun macht te houden, want religie was macht. Dus elke religie komt uit dezelfde oerbron, en die bron is goed. Het is geweldig als mensen nieuwsgierig zijn naar de essentie van alles maar het is belangrijk om alle informatie die we tot ons nemen te filteren, behoud het goede en verwerp het andere. Zo houden we op ten duur alleen waarheden over.

De Bijbel

Als je het woordje “God” of “Elohim” in de Bijbel vervangt voor “Alien” dan worden de verhalen opeens veel duidelijker.  Elohim is de eerste naam van God in de Bijbel genoemd. Ge 1:1 In den beginne schiep God (Elohim) den hemel en de aarde.

Het christendom, jodendom, en de islam zijn bedacht door de mensheid op verschillende plekken op aarde die de buitenaardse bezoeken aanzagen als Goden. Niet God heeft de mensen geschapen. Het waren de buitenaardsen, en het bewijs staat in de Bijbel. Genesis 1:27. ‘En zij schiepen de mens naar hun evenbeeld‘, en inderdaad wij mensen lijken veel op de Gray AlienIn de bijbel staan vele bewijzen van het bestaan van de buitenaardsen. De walvis, waar Jonas bijvoorbeeld in zat was gewoon een U.S.O (Unidentified Submerged Object). Mozes kreeg de tien geboden van de Aliens die zich met hun ruimteschip in een wolk verstopten. De ster boven Betlehem was een bal van licht die tegenwoordig regelmatig worden gezien door mensen. Het waren dus Aliens, buitenaardse intelligente wezens die de mens heeft gecreëerd, dat is toch wel duidelijk?…