leven na de dood ’is onmogelijk’

leven na de dood ’is onmogelijk’ 
 
FLORIDA – Voor eenieder die er tóch in gelooft is dit een hard gelag: volgens wetenschapper Sean Carroll is er toch echt geen ’leven na de dood’, omdat het volgens de wetten der natuur simpelweg onmogelijk is. Carroll zegt dat je bewustzijn dan compleet gescheiden van je lichaam moet worden. En dat kan dus niet.

Bewustzijn is een serie van atomen en elektronen die ons onze geest geeft”, aldus professor Carroll van de universiteit van Californië. Volgens ’de wetten van het universum’ staan deze atomen en elektronen het niet toe om door te gaan als onze lichaam het heeft begeven. Er is absoluut geen enkele kans binnen de fysicawetten dat informatie die in onze hersenen zijn opgeborgen, nog blijft bestaan als we sterven”, schreef hij in de Scientific American.
Hij vervolgt tegenover Metro: „Als het echt alleen en puur om atomen en elektronen gaat en de bekende andere krachtenvelden, dan is er klaarblijkelijk op geen enkele wijze een manier voor onze ziel om te overleven.”

>hotrecentnews<


Ziel

 

Het lichaam kan niet zonder een ziel, maar een ziel kan wel zonder het lichaam. 

Een ziel bestaat uit vele deeltjes van puur licht … (denk aan Licht als de zuiverste frequentie, want licht omvat alle kleuren van de Regenboog en in zijn puurste vorm puur verblindend wit licht). Alle situaties en het verdriet en de vreugde die de ziele-mens meemaakt kan niet voor niks zijn. Het leven is veel meer dan een toevallig samenloop van omstandigheden. Als het wetenschappelijk niet kan worden bewezen wil het nog niet zeggen dat het dan ook niet bestaat of niet mogelijk is. De ziel staat boven de universele wetten.

 

Trilling 

 

Alles heeft te maken met “trilling” we trillen of vibreren allemaal op een bepaalde en persoonlijke energiefrequentie. Alles op aarde is doordrongen van stralingen, trillingen en golven. Alles is ook voortdurend in beweging: energievelden wisselen energieën en informatie uit met elkaar. Het is de energie die elke cel in je lichaam omringt en doordringt. Je vibratie is je goddelijke signatuur, je ziel-essentie, en het is speciaal alleen voor jou. En dat is ook het enige wat we meenemen na de dood. Als het schooljaar voorbij is dan evolueren we het jaar,  zijn we geslaagd of moeten we een jaar over doen of worden we een klas terug gezet.

Je trilling is een directe weerspiegeling van je innerlijke gedachten, gevoelens, overtuigingen, woordkeuze, hoe goed je voor jezelf, de aarde en anderen zorgt. Hoe hoger je vibratie, hoe meer licht je vasthoudt, hoe sneller je lichtdeeltjes trillen, hoe hoger je bewustzijn en hoe sterker je verbonden bent met je Goddelijke ziel . Wanneer je trilling laag is, trillen je lichte deeltjes langzaam en worden ze gecondenseerd. Je energie voelt letterlijk zwaar omdat je niet in afstemming bent met je ziel of goddelijke zelf en meestal handel je dan vanuit je lagere zelf of ego. Energie heeft een hoog of een laag trillingsgetal. Emoties als woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en altruïsme weer een hoge trillingsfrequentie hebben. Hetzelfde geldt voor voedsel: alcohol heeft een lagere trillingsfrequentie dan een vers biologisch appeltje. Ook het leven in deze aardse sferen voltrekt zich in een lager trillingsgetal dan in de sferen die zich dichterbij de Bron of God bevinden. Zo hebben vele buitenaardse rassen een hogere trillingsfrequentie dan mensen. Al het negatieve houden je in een zeer dichte en lage vibrerende energie. Als je een hoog vibrerend wezen bent, herken je je goddelijkheid en de goddelijkheid in anderen. Je bent in afstemming met je ziel, die wordt gevoed door de geest, je bent levendig gezond en je leven stroomt met gemak en gratie.

De ziel

De ziel kan in het drieledig mensbeeld gezien worden als de verbinding tussen geest en lichaam. In de ziel ontmoeten de geestelijke wereld en de fysieke, door de erfelijkheid bepaalde, wereld elkaar. Door de ziel kan de geestelijke kern zich uitdrukken en zich laten zien in dit leven.

 

De wet van aantrekkingskracht

 

Jouw persoonlijke trillingsfrequentie trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen aan. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen, bevrijd je jezelf van negatieve vibraties en werk je aan een mooiere toekomst.  Door ons denken en handelen in het “nu” creëren we onze eigen toekomstige situaties.

 

Spirituele wezens

 

We zijn veel meer dan ons fysieke lichaam; We zijn geen wezens die spirituele ervaringen hebben, we zijn spirituele wezens die fysieke menselijke ervaringen hebben. Het is belangrijk voor ons om ons bewust te zijn van de vele lagen van ons energetisch lichaam. Dit is de sleutel tot onze zelf bekrachtiging.

We moeten onszelf genezen en we moeten de planeet genezen. We moeten persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen vibratie en redding. We kunnen onze macht niet meer weggeven aan de kerken, de regeringen, de gezondheidszorg of het financiële systeem. Je kracht om te veranderen zit in jezelf. Je moet je toewijden aan je eigen ziels groei en spirituele ontwikkeling en je focus verleggen van proberen om “dingen” tot toewijding en verbinding met je God zelf te volbrengen.

 

Akasha kroniek

 

Als we slapen verwerken de hersenen de indrukken van de dag. Elke gedachte die je ooit hebt gehad en elke actie die je ooit hebt uitgevoerd is opgeslagen in de Akasha kronieken. handig voor latere evaluatie en herbelevingen, zoals wij mensen herinneringen ophalen met een fotoalbum.

>altamira<