We zijn gecreëerd door Aliens


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from wordpress

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
godenenmensen.wordpress.com/2012/11/06/een...

We zijn gecreëerd door Aliens

Energiewezens

Omdat wij geen menselijke wezens zijn die een spirituele ervaring hebben, maar spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring. Omdat jij was, jij bent en je er altijd zal zijn, zijn wij in feite ‘energiewezens’. 

Wij bestaan meer uit energie dan uit materie. Het lichaam bestaat uit atomen die in het hele universum worden aangetroffen. Zij binden aan moleculen die eiwitten, koolhydraten en vetten vormen. Een element wordt deels bepaald door de beweging van de atomen ervan en deels door de kracht die het op andere atomen uitoefent. Deze kracht wordt gezien als een vorm van aantrekking; een aantrekkingskracht en kracht is energie.
PixabayEnergie houdt de atomen bij elkaar in een molecuul; het zorgt ervoor dat zich nieuwe moleculen vormen en ligt ten grondslag aan alle scheppingsprocessen. Energie is dynamisch en neemt afhankelijk van de omgeving verschillende vormen aan – net zoals mensen door hun omgeving worden beïnvloed en gevormd.


Waar komen we vandaan?

De ziel kan zonder lichaam maar het lichaam niet zonder ziel dus als het lichaam een product is van buitenaards intelligentie dan is de vraag waar komt onze ziel vandaan?

We Are One Onze ziel komt uit het geestelijk collectief, de Geest is God. God is energie. Daarom is God de Alpha en de Omega want God is alle het bewustzijn van alle wezens in alle universums samen. Gods geest heeft al ontelbare keren  fysieke levens geleefd en zal dat nog ontelbare keren doen. Naarmate het bewustzijn groeit in de evolutie zullen we ook de dood steeds meer overwinnen en fysiek ouder worden door meer perfecte lichamen te hebben met een langere houdbaarheidsdatum. Onze huisdieren van nu kunnen straks menselijke wezens zijn en wij de buitenaardsen die op afstand ze in de gaten houden. Steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat buitenaardse wezens heel goed het menselijk ras hebben kunnen gecreëerd. Als de wetenschap dat  stukje “afval” van onze DNA kan ontcijferen dan weten we waar we vandaan komen, dan weten we wat de “missing link” inhoud. De ziel is zelfbewust, het kleinste beetje bewustzijn zit in mineralen, die hebben een lage trilling. Daarna het plantenrijk, dierenrijk en uiteindelijk de mens. Hoe hoger de trilling hoe meer verstandelijk vermogen. Zo variëren de trillingen op zielsniveau van dier tot dier en mens tot mens. Onze ziel, bewustzijn, onze innerlijke energie is daarom eeuwig net zoals  de ‘wet van behoud van energie’ alles is slechts een omzetten van materie naar energie en omgekeerd.


Bewijs

Rotstekening

Oude afbeeldingen aan muren, geschriften en voorwerpen lijken een verbinding te hebben met buitenaardsen en zelfs onze schepping.

Toen zei God: “Laat ons de mensheid maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vis in de zee en de vogels in de lucht, over het vee en alle wilde dieren, en over alle de wezens die zich over de grond bewegen.“Dus schiep God de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hij ze; man en vrouw heeft hij gemaakt.”

Maya tekening op steen

Zelfs in andere belangrijke oude teksten, zoals de Popol Vuh die bekend staat als het heilige boek van de Quiché, de grote Maya-familie, schiepen de ‘machtigen uit de hemel’ de mens.

In Genesis 6: “Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde.”


Ook komen er verwijzingen in de Koran voor. Vers 96.2: “schiep de mens uit een vastklevende substantie


Japanse tekening

Ook in Japanse scheppingsmythen en -verhalen, wordt door velen gelooft dat in de oudheid een hemels paar uit de hemel neerdaalde, gepaneerd op aarde, hun kinderen op aarde achterlatend en het Japanse volk vormde. Al dit bewijs laat zien dat de schijnbaar religieuze banden met Aliens veel meer is dan SF. Met de ontdekking van het menselijk genoom in 2002 gaven onderzoekers aan dat 223 genen van ons DNA genetisch geen voorganger heeft,

Dus er is veel bewijs dat we genetisch zijn gecreëerd door buitenaardse wezens, Aliens hebben onze soort gemaakt! Waarom de mens als enige van alles soorten op aarde zo’n abrupte evolutie heeft gehad, kan dus worden gevonden in (oude) teksten en afbeeldingen die vertellen hoe het leven op aarde is geschapen. Waarom wordt dit genegeerd? Mogen we de waarheid niet weten? Willen ze de waarheid niet weten? Mensen zijn geschapen door een geavanceerde buitenaardse beschaving in het verre verleden, mogelijk met de hulp van

genetische manipulatie, waar de mens ook mee bezig is, ook al is dat op kleinere schaal.


Francis Crick

Veel belangrijke leidende figuren in de wereld hebben gesuggereerd dat mensen door Aliens zijn gemaakt! Francis Crick, een Engelse biochemicus die de Nobelprijs heeft gewonnen, ontdekte in 1953 de DNA-structuur. Hij steunde dat buitenaardse wezens onze wereld in het verre verleden ontdekten en besloten om “intelligent” leven op de planeet te creëren. Het toenemende bewijsmateriaal over ons bestaan ​​op Aarde kan NIET LANGER worden genegeerd … Religie zal hierdoor een hele andere betekenis krijgen, zal helderder worden, spiritualiteit zal blijven groeien en de mens zal God meer in zichzelf gaan zoeken.


If The Theory of Evolution Were True

Geplaatst door Crazy Talkz op Vrijdag 10 november 2017

>hetnieuweinzicht<