Graancirkels

Graancirkels zijn één van de grootste mysteries en we proberen het doel van deze cirkels te begrijpen. Toen aanvankelijk deze graancirkels voor het eerst verschenen, werd het door sommige mensen als een grap beschouwd en zouden alle graancirkels door twee mannen zijn gemaakt. Maar toen andere uitgewerkte en steeds complexere graancirkels in verschillende landen begonnen te verschijnen, werd het na wetenschappelijk onderzoek zeker dat dit het werk is van een buitenaardse soort. Er zijn verschillende interpretaties van de berichten die deze intellectuele wezens proberen over te brengen. Sommigen interpreteren het als kennis van het zonnestelsel of sterrenstelsels, terwijl anderen zeggen dat het een waarschuwing is voor mensen op aarde over de komende veranderingen die op aarde zullen komen, terwijl andere weer denken dat beide belangrijk zijn.

Er is altijd de twijfel wat ze met zulke geavanceerde technologie willen doen die ze bezitten. Waarom vlakken ze liever onze tarwevelden af met speciale codes in plaats van zich in levende lijve te laten zien en ons toe te spreken via telepathie? Omdat dat te makkelijk zou zijn. Omdat de aarde niet alleen een soort gevangenis is, maar vooral een school voor de ziel kunnen we het vergelijken met de leraar op school die het zijn leerlingen ook niet voor zegt, hij geeft voorbeelden en laat de Leering het zelf bedenken.