De Bijbel anders geïnterpreteerd

De mens wil eigenlijk alleen maar liefde hebben, en als de mens geen liefde kan krijgen dan neemt men vaak genoegen met macht. Wat de Bijbel probeert te vertellen kan nooit als waarheid worden gevoeld als de macht toeneemt. Degene met de werkelijke macht zijn die mensen die kennis hebben maar het niet laten zien.

Macht

Als de kerk haar macht had willen bewaren dat had ze die niet moeten laten zien, dat is beschaving. Religie is zijn macht op de mens steeds meer aan het verliezen, mede door hun eigen kleingeestigheid.

Steeds meer mensen accepteren de antwoorden op levensvragen niet meer. De standaard zinnen uit de Bijbel zoals “Het is Gods wil” “Het staat zo in de Bijbel”. Als antwoorden alleen maar standaard ingestudeerde zinnen zijn zonder “inhoud” dan houden ze nooit stand omdat de waarheid groter en vooral duidelijker is. Daarom zoeken veel mensen hun heil nu in spiritualiteit, het zoeken van God in jezelf. ( niet te verwarren met spiritisme, waar de Bijbel juist tegen waarschuwde). 

Misbruik

Al eeuwen, en nog steeds worden religies misbruikt als excuses om slechte/negatieve gedachten en daden te verantwoorden. Er zijn zoveel religies met vele verschillende geloven want ieder heeft zijn eigen wetten erbij verzonnen om mensen in hun macht te houden, want religie was macht. Dus elke religie komt uit dezelfde oerbron, en die bron is goed. Het is geweldig als mensen nieuwsgierig zijn naar de essentie van alles maar het is belangrijk om alle informatie die we tot ons nemen te filteren, behoud het goede en verwerp het andere. Zo houden we op ten duur alleen waarheden over.

De Bijbel

Als je het woordje “God” of “Elohim” in de Bijbel vervangt voor “Alien” dan worden de verhalen opeens veel duidelijker.  Elohim is de eerste naam van God in de Bijbel genoemd. Ge 1:1 In den beginne schiep God (Elohim) den hemel en de aarde.

Het christendom, jodendom, en de islam zijn bedacht door de mensheid op verschillende plekken op aarde die de buitenaardse bezoeken aanzagen als Goden. Niet God heeft de mensen geschapen. Het waren de buitenaardsen, en het bewijs staat in de Bijbel. Genesis 1:27. ‘En zij schiepen de mens naar hun evenbeeld‘, en inderdaad wij mensen lijken veel op de Gray AlienIn de bijbel staan vele bewijzen van het bestaan van de buitenaardsen. De walvis, waar Jonas bijvoorbeeld in zat was gewoon een U.S.O (Unidentified Submerged Object). Mozes kreeg de tien geboden van de Aliens die zich met hun ruimteschip in een wolk verstopten. De ster boven Betlehem was een bal van licht die tegenwoordig regelmatig worden gezien door mensen. Het waren dus Aliens, buitenaardse intelligente wezens die de mens heeft gecreëerd, dat is toch wel duidelijk?…

Related Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *