Hybrid mens/varken gemaakt in het Lab

chimere embryo’s

Het is controversieel, het werpt ethische discussies op, het veroorzaakt veel mensen om vele malen te schreeuwen, maar het is ook opmerkelijk: wetenschappers van Salk Instituut hebben met succes de eerste hybride mens-varken in het embryonale stadium laten groeien. Wetenschappers hopen dat met de chimere embryo’s belangrijke stappen zijn gezet naar levensreddende in het laboratorium gekweekte organen. In een opmerkelijke – zo waarschijnlijk controversiële – prestatie hebben wetenschappers vandaag aangekondigd dat ze de eerste succesvolle mens-dier hybriden hebben gemaakt. Het project bewijst dat menselijke cellen kunnen worden geïntroduceerd in een niet-menselijk organisme, overleven en zelfs groeien in een gastheer dier, in dit geval, varkens.


Te kort aan orgaandonoren

Deze biomedische vooruitgang was lang een droom en een dilemma voor wetenschappers die een kritisch tekort aan donororganen trachtten aan te pakken. Elke tien minuten wordt een persoon toegevoegd aan de nationale wachtlijst voor orgaantransplantaties. En elke dag sterven 22 mensen op die lijst zonder het orgaan dat ze nodig hebben. Wat als, in plaats van te vertrouwen op een gulle donor, je in plaats daarvan een aangepast orgaan zou kunnen laten groeien in een dier? Over de hele wereld is een tekort aan orgaandonoren een ernstige doodsoorzaak die misschien kan worden vermeden. Dit is het probleem dat de wetenschappers onder leiding van studie auteur Jun Wu in Salk proberen aan te pakken, door deze hybride te laten groeien. Het doel is om functionele menselijke organen te laten groeien in varkensembryo’s, die zullen groeien tot hybride soorten en ze vervolgens kunnen ze gebruikt worden voor transplantatiedoeleinden.

Afstoten

De wetenschappers introduceerden de cellen in de embryo’s en plaatsten de embryo’s in volwassen varkenslichamen, om ze ongeveer 4 weken lang te laten groeien en daarna opnieuw te bestuderen. Het resultaat was dat de menselijke cellen waren gegroeid, maar ze waren niet genoeg in percentage. Dit zou ertoe leiden dat een menselijk lichaam organen afstoot die in een dergelijk organisme zijn gekweekt, omdat ze te veel varkensweefsel bevatten. Varkens werden gekozen als het hybride dier, omdat de manier waarop ze groeien en hun organen sterk op de mens lijken. Het onderzoek moet doorgaan, maar de resultaten zijn al aanzienlijk en laten zien dat een dergelijke hybride binnenkort succesvol zal zijn en in staat zal zijn om te overleven.

PixabayHersenschim

Wat in ethische termen zal gebeuren, valt nog te bezien. Dat is nu een stap dichter bij de realiteit, een internationaal team van onderzoekers onder leiding van het Salk Instituut rapporteert in het tijdschrift Cell. Het team creëerde wat wetenschappelijk bekend staat als een hersenschim: een organisme dat cellen van twee verschillende soorten bevat. In het verleden waren menselijk-dierlijke chimaera’s onbereikbaar. Dergelijke experimenten komen momenteel niet in aanmerking voor overheidsfinanciering in de Verenigde Staten (tot nu toe heeft het Salk-team het moeten doen met particuliere donoren voor het chimera-project). Ook de publieke opinie heeft het ontstaan van organismen die deels menselijk, deels dierlijk zijn, belemmerd. Maar voor hoofdstudie auteur Jun Wu van het Salk Institute hoeven we alleen naar mythische hersenschimmen te kijken – zoals de mens-vogel hybriden die we kennen als engelen – voor een ander perspectief.

Er zijn veel mensen tegen, die het onnatuurlijk en risicovol vinden, maar van de fouten leren we. Daarentegen heeft het ook voordelen. De mens wil leren, experimenteren, het universum ontdekken. Dat zit in onze genen. Net zoals de Gray zich bezig houden met klonen, en net zoals het menselijk lichaam is gecreëerd in een laboratorium.

Zo binnen, zo buiten
Zo groot, zo klein
Zo boven, zo beneden
Er is slechts één Leven en Wet
En de besturende Kracht is één
Er is geen binnen, geen buiten
Geen groot, geen klein
Geen hoog, geen laag
In het goddelijk bestel. 

Hermes Trismegistos, 

>sciencealert<

De geopenbaarde UFO bestanden


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from cia

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.cia.gov/library/center...


CIA UFO Files

Het Central Intelligence-bureau (CIA) heeft onlangs duizenden zeer geclassificeerde UFO-documenten vrijgegeven aan het publiek, en UFO-jagers en Ufologen worden gek als ze een lijst maken van de nog nooit eerder geziene materialen die de manier waarop we naar het UFO-fenomeen kijken drastisch zou kunnen veranderen.


UK UFO Files

De laatste tranche UFO-bestanden uitgegeven door het Nationaal Archief bevat een breed scala aan UFO-gerelateerde documenten, tekeningen, brieven en foto’s en parlementaire vragen over de laatste twee jaar van de UFO-balie van het Ministerie van Defensie (van eind 2007 tot november 2009)

NASA foto’s en video’s AUS UFO Files

Het Nationaal Archief van Australië houdt een aantal archieven bij met betrekking tot niet-geïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s), vliegende schotels en andere niet-geïdentificeerde luchtwaarnemingen. De meeste van deze records dateren uit de jaren 1950, 1960 en 1970, toen de publieke belangstelling voor UFO’s hoog was en veel waarnemingen werden gemeld aan autoriteiten van het Gemenebest.

leven na de dood ’is onmogelijk’

leven na de dood ’is onmogelijk’ 
 
FLORIDA – Voor eenieder die er tóch in gelooft is dit een hard gelag: volgens wetenschapper Sean Carroll is er toch echt geen ’leven na de dood’, omdat het volgens de wetten der natuur simpelweg onmogelijk is. Carroll zegt dat je bewustzijn dan compleet gescheiden van je lichaam moet worden. En dat kan dus niet.

Bewustzijn is een serie van atomen en elektronen die ons onze geest geeft”, aldus professor Carroll van de universiteit van Californië. Volgens ’de wetten van het universum’ staan deze atomen en elektronen het niet toe om door te gaan als onze lichaam het heeft begeven. Er is absoluut geen enkele kans binnen de fysicawetten dat informatie die in onze hersenen zijn opgeborgen, nog blijft bestaan als we sterven”, schreef hij in de Scientific American.
Hij vervolgt tegenover Metro: „Als het echt alleen en puur om atomen en elektronen gaat en de bekende andere krachtenvelden, dan is er klaarblijkelijk op geen enkele wijze een manier voor onze ziel om te overleven.”

>hotrecentnews<


Ziel

 

Het lichaam kan niet zonder een ziel, maar een ziel kan wel zonder het lichaam. 

Een ziel bestaat uit vele deeltjes van puur licht … (denk aan Licht als de zuiverste frequentie, want licht omvat alle kleuren van de Regenboog en in zijn puurste vorm puur verblindend wit licht). Alle situaties en het verdriet en de vreugde die de ziele-mens meemaakt kan niet voor niks zijn. Het leven is veel meer dan een toevallig samenloop van omstandigheden. Als het wetenschappelijk niet kan worden bewezen wil het nog niet zeggen dat het dan ook niet bestaat of niet mogelijk is. De ziel staat boven de universele wetten.

 

Trilling 

 

Alles heeft te maken met “trilling” we trillen of vibreren allemaal op een bepaalde en persoonlijke energiefrequentie. Alles op aarde is doordrongen van stralingen, trillingen en golven. Alles is ook voortdurend in beweging: energievelden wisselen energieën en informatie uit met elkaar. Het is de energie die elke cel in je lichaam omringt en doordringt. Je vibratie is je goddelijke signatuur, je ziel-essentie, en het is speciaal alleen voor jou. En dat is ook het enige wat we meenemen na de dood. Als het schooljaar voorbij is dan evolueren we het jaar,  zijn we geslaagd of moeten we een jaar over doen of worden we een klas terug gezet.

Je trilling is een directe weerspiegeling van je innerlijke gedachten, gevoelens, overtuigingen, woordkeuze, hoe goed je voor jezelf, de aarde en anderen zorgt. Hoe hoger je vibratie, hoe meer licht je vasthoudt, hoe sneller je lichtdeeltjes trillen, hoe hoger je bewustzijn en hoe sterker je verbonden bent met je Goddelijke ziel . Wanneer je trilling laag is, trillen je lichte deeltjes langzaam en worden ze gecondenseerd. Je energie voelt letterlijk zwaar omdat je niet in afstemming bent met je ziel of goddelijke zelf en meestal handel je dan vanuit je lagere zelf of ego. Energie heeft een hoog of een laag trillingsgetal. Emoties als woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en altruïsme weer een hoge trillingsfrequentie hebben. Hetzelfde geldt voor voedsel: alcohol heeft een lagere trillingsfrequentie dan een vers biologisch appeltje. Ook het leven in deze aardse sferen voltrekt zich in een lager trillingsgetal dan in de sferen die zich dichterbij de Bron of God bevinden. Zo hebben vele buitenaardse rassen een hogere trillingsfrequentie dan mensen. Al het negatieve houden je in een zeer dichte en lage vibrerende energie. Als je een hoog vibrerend wezen bent, herken je je goddelijkheid en de goddelijkheid in anderen. Je bent in afstemming met je ziel, die wordt gevoed door de geest, je bent levendig gezond en je leven stroomt met gemak en gratie.

De ziel

De ziel kan in het drieledig mensbeeld gezien worden als de verbinding tussen geest en lichaam. In de ziel ontmoeten de geestelijke wereld en de fysieke, door de erfelijkheid bepaalde, wereld elkaar. Door de ziel kan de geestelijke kern zich uitdrukken en zich laten zien in dit leven.

 

De wet van aantrekkingskracht

 

Jouw persoonlijke trillingsfrequentie trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen aan. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen, bevrijd je jezelf van negatieve vibraties en werk je aan een mooiere toekomst.  Door ons denken en handelen in het “nu” creëren we onze eigen toekomstige situaties.

 

Spirituele wezens

 

We zijn veel meer dan ons fysieke lichaam; We zijn geen wezens die spirituele ervaringen hebben, we zijn spirituele wezens die fysieke menselijke ervaringen hebben. Het is belangrijk voor ons om ons bewust te zijn van de vele lagen van ons energetisch lichaam. Dit is de sleutel tot onze zelf bekrachtiging.

We moeten onszelf genezen en we moeten de planeet genezen. We moeten persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen vibratie en redding. We kunnen onze macht niet meer weggeven aan de kerken, de regeringen, de gezondheidszorg of het financiële systeem. Je kracht om te veranderen zit in jezelf. Je moet je toewijden aan je eigen ziels groei en spirituele ontwikkeling en je focus verleggen van proberen om “dingen” tot toewijding en verbinding met je God zelf te volbrengen.

 

Akasha kroniek

 

Als we slapen verwerken de hersenen de indrukken van de dag. Elke gedachte die je ooit hebt gehad en elke actie die je ooit hebt uitgevoerd is opgeslagen in de Akasha kronieken. handig voor latere evaluatie en herbelevingen, zoals wij mensen herinneringen ophalen met een fotoalbum.

>altamira<