Hybrid mens/varken gemaakt in het Lab


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from youtube

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
www.youtube.com/watch

chimere embryo’s Het is controversieel, het werpt ethische discussies op, het veroorzaakt veel mensen om vele malen te schreeuwen, maar het is ook opmerkelijk: wetenschappers van Salk Instituut hebben met succes de eerste hybride mens-varken in het embryonale stadium laten groeien. Wetenschappers hopen dat met de chimere embryo’s belangrijke stappen zijn gezet naar levensreddende in het laboratorium gekweekte organen. In een opmerkelijke – zo waarschijnlijk controversiële – prestatie hebben wetenschappers vandaag aangekondigd dat ze de eerste succesvolle mens-dier hybriden hebben gemaakt. Het project bewijst dat menselijke cellen kunnen worden geïntroduceerd in een niet-menselijk organisme, overleven en zelfs groeien in een gastheer dier, in dit geval, varkens. Te kort aan orgaandonoren Deze biomedische vooruitgang was lang een droom en een dilemma voor wetenschappers die een kritisch tekort aan donororganen trachtten aan te pakken. Elke tien minuten wordt een persoon toegevoegd aan de nationale wachtlijst voor orgaantransplantaties. En elke dag sterven 22 […]

UrlPreviewBox

Lees meer

De geopenbaarde UFO bestanden

CIA UFO Files Het Central Intelligence-bureau (CIA) heeft onlangs duizenden zeer geclassificeerde UFO-documenten vrijgegeven aan het publiek, en UFO-jagers en Ufologen worden gek als ze een lijst maken van de nog nooit eerder geziene materialen die de manier waarop we naar het UFO-fenomeen kijken drastisch zou kunnen veranderen. UK UFO Files De laatste tranche UFO-bestanden uitgegeven door het Nationaal Archief bevat een breed scala aan UFO-gerelateerde documenten, tekeningen, brieven en foto’s en parlementaire vragen over de laatste twee jaar van de UFO-balie van het Ministerie van Defensie (van eind 2007 tot november 2009) NASA foto’s en video’s  AUS UFO Files Het Nationaal Archief van Australië houdt een aantal archieven bij met betrekking tot niet-geïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s), vliegende schotels en andere niet-geïdentificeerde luchtwaarnemingen. De meeste van deze records dateren uit de jaren 1950, 1960 en 1970, toen de publieke belangstelling voor UFO’s hoog was en veel waarnemingen werden gemeld aan […]

UrlPreviewBox

Lees meer

leven na de dood ’is onmogelijk’

leven na de dood ’is onmogelijk’    FLORIDA – Voor eenieder die er tóch in gelooft is dit een hard gelag: volgens wetenschapper Sean Carroll is er toch echt geen ’leven na de dood’, omdat het volgens de wetten der natuur simpelweg onmogelijk is. Carroll zegt dat je bewustzijn dan compleet gescheiden van je lichaam moet worden. En dat kan dus niet. “Bewustzijn is een serie van atomen en elektronen die ons onze geest geeft”, aldus professor Carroll van de universiteit van Californië. Volgens ’de wetten van het universum’ staan deze atomen en elektronen het niet toe om door te gaan als onze lichaam het heeft begeven.  “Er is absoluut geen enkele kans binnen de fysicawetten dat informatie die in onze hersenen zijn opgeborgen, nog blijft bestaan als we sterven”, schreef hij in de Scientific American. Hij vervolgt tegenover Metro: „Als het echt alleen en puur om atomen en elektronen gaat […]

Lees meer